Odzysk metali szlachetnych i metali ziem rzadkich ze złomu elektronicznego. Jak odzyskiwać materiały z części komputerowych, aby odzyskać metale szlachetne.