Najważniejsze obowiązkowe skróty klawiaturowe

closeup of keyboard with puple and colorful background, technology and information

Możliwość stosowania skrótów klawiaturowych przynosi wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu, zwiększona wydajność i produktywność oraz lepsza kontrola nad aplikacjami i systemem operacyjnym. Dlatego warto nauczyć się i korzystać z nich w codziennej pracy.

Lista najbardziej przydatnych skrótów klawiaturowych dla systemu Windows:

 1. Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V: Kopiowanie (Ctrl + C), Wytnij (Ctrl + X) i Wklej (Ctrl + V) zaznaczonego tekstu lub elementu.
 2. Win + D: Przełączenie się na pulpit.
 3. Alt + Tab: Przełączanie między otwartymi aplikacjami.
 4. Win + L: Zablokowanie komputera (zalogowanie).
 5. Win + E: Otwarcie Eksploratora plików.
 6. Alt + F4: Zamknięcie aktywnej aplikacji lub okna.
 7. Ctrl + Z / Ctrl + Y: Cofanie (Ctrl + Z) i Ponawianie (Ctrl + Y) ostatnio wykonanych operacji.
 8. Ctrl + Shift + Esc: Otwarcie Menedżera zadań bezpośrednio.
 9. Win + R: Otwarcie okna Uruchamiania.
 10. Ctrl + Shift + N: Tworzenie nowego folderu.

Lista najbardziej przydatnych skrótów klawiaturowych dla systemu Linux:

Linux oferuje również wiele przydatnych skrótów klawiaturowych, które mogą znacząco ułatwić pracę na tym systemie operacyjnym:

 1. Ctrl + Alt + T: Otwarcie terminala.
 2. Ctrl + Shift + N / Ctrl + Shift + T: Tworzenie nowego folderu (Ctrl + Shift + N) / Nowej karty w przeglądarce (Ctrl + Shift + T).
 3. Ctrl + Alt + F1 / F2 / F3: Przełączanie się między konsolami w trybie tekstowym.
 4. Alt + F2: Otwarcie okna Wprowadź komendę.
 5. Ctrl + Alt + Delete: Przypisanie do wybranego skrótu.
 6. Ctrl + L: Wyczyszczenie terminala.
 7. Ctrl + Shift + Q: Wylogowanie z sesji.
 8. Alt + Tab: Przełączanie między otwartymi aplikacjami.
 9. Ctrl + Alt + D: Minimalizacja wszystkich okien.

Lista najbardziej przydatnych skrótów klawiaturowych dla systemu MacOS:

Użytkownicy systemu MacOS również mają dostęp do wielu skrótów klawiaturowych, które ułatwiają pracę na Macu:

 1. Cmd + C / Cmd + X / Cmd + V: Kopiowanie (Cmd + C), Wytnij (Cmd + X) i Wklej (Cmd + V) zaznaczonego tekstu lub elementu.
 2. Cmd + Space: Otwarcie Spotlight (wyszukiwania).
 3. Cmd + Tab: Przełączanie między otwartymi aplikacjami.
 4. Cmd + Q: Zamknięcie aktywnej aplikacji.
 5. Cmd + W: Zamknięcie aktywnego okna.
 6. Cmd + N: Otwarcie nowego okna lub dokumentu.
 7. Cmd + Shift + 3 / Cmd + Shift + 4: Szybkie wykonanie zrzutu ekranu (Cmd + Shift + 3) / Zaznaczenie obszaru do zrzutu ekranu (Cmd + Shift + 4).
 8. Cmd + ,: Otwarcie Preferencji systemowych.
 9. Cmd + H: Ukrycie aktywnej aplikacji.

Dlaczego warto korzystać ze skrótów klawiaturowych?

Skróty klawiaturowe pozwalają szybko i wydajnie wykonywać różne czynności na komputerze bez konieczności korzystania z myszki lub trackpointa. Pomagają zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność podczas pracy, a także mogą zmniejszyć ryzyko urazów spowodowanych nadmiernym korzystaniem z myszki.

W jaki sposób nauczyć się skrótów klawiaturowych?

Najlepszym sposobem na naukę skrótów klawiaturowych jest regularne ich stosowanie podczas codziennej pracy na komputerze. Można również skorzystać z dostępnych kursów online, poradników lub wydrukować listę skrótów i trzymać ją obok komputera dla szybkiego dostępu.

Najważniejsze skróty dla początkujących

Dla początkujących użytkowników warto zapamiętać podstawowe skróty do kopiowania, wklejania, otwierania nowych okien i zamykania aplikacji. Powinny to być skróty, które ułatwią codzienną pracę na komputerze.

Zaawansowane skróty dla zaawansowanych użytkowników

Zaawansowani użytkownicy mogą chcieć poznać bardziej zaawansowane skróty klawiaturowe, takie jak manipulowanie oknami, działania na terminalu, nawigacja w systemie plików itp.

Skróty dla Microsoft Office

W pakiecie Microsoft Office istnieje wiele przydatnych skrótów klawiaturowych do szybkiego formatowania tekstu, wykonywania operacji na arkuszach kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji itp.

Oto lista najbardziej użytecznych skrótów klawiaturowych dla pakietu Microsoft Office, których warto się nauczyć, aby zwiększyć swoją produktywność podczas pracy z aplikacjami Office:

Dla wszystkich aplikacji Office:

 1. Ctrl + N: Otwarcie nowego dokumentu.
 2. Ctrl + O: Otwarcie istniejącego dokumentu.
 3. Ctrl + S: Zapisanie dokumentu.
 4. Ctrl + P: Wydruk dokumentu.
 5. Ctrl + Z: Cofnięcie ostatniej operacji.
 6. Ctrl + Y: Ponownie wykonanie cofniętej operacji.
 7. Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V: Kopiowanie (Ctrl + C), Wytnij (Ctrl + X) i Wklej (Ctrl + V) zaznaczonego tekstu lub elementu.
 8. Ctrl + B / Ctrl + I / Ctrl + U: Pogrubienie (Ctrl + B), Kursywa (Ctrl + I) i Podkreślenie (Ctrl + U) zaznaczonego tekstu.
 9. Ctrl + F: Otwarcie okna wyszukiwania.
 10. Ctrl + H: Otwarcie okna zamiany tekstu.

Dla Microsoft Word:

 1. Ctrl + ZJ + 1: Ustawienie akapitu jako jednopoziomowy.
 2. Ctrl + ZJ + 2: Ustawienie akapitu jako dwupoziomowy.
 3. Ctrl + ZJ + 5: Ustawienie akapitu jako pięciopoziomowy.
 4. Ctrl + Alt + M: Wstawienie przypisu dolnego.
 5. Ctrl + Shift + N: Wstawienie nowego stylu.

Dla Microsoft Excel:

 1. Ctrl + Shift + L: Włączenie / wyłączenie filtrowania.
 2. Ctrl + Space: Zaznaczenie całego wiersza.
 3. Shift + Space: Zaznaczenie całej kolumny.
 4. Ctrl + Shift + +: Wstawienie nowego wiersza lub kolumny.
 5. Ctrl + 1: Otwarcie okna formatowania komórki.

Dla Microsoft PowerPoint:

 1. Ctrl + D: Duplikowanie zaznaczonego obiektu.
 2. F5: Rozpoczęcie pokazu slajdów od bieżącego slajdu.
 3. Ctrl + Enter: Wstawienie nowego slajdu.
 4. Ctrl + K: Dodanie lub edycja hiperłącza.

Te skróty klawiaturowe pomogą Ci szybciej i wygodniej pracować w aplikacjach pakietu Microsoft Office. Pamiętaj, żeby regularnie korzystać z nich, aby efektywniej wykonywać swoje zadania.

Skróty dla edytorów kodu

Programiści mogą korzystać z różnych skrótów klawiaturowych, które ułatwiają pisanie i edycję kodu w edytorach takich jak Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, czy Vim.

Skróty dla przeglądarek internetowych

W przeglądarkach internetowych takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, czy Safari istnieją skróty klawiaturowe do szybkiej nawigacji, otwierania nowych kart, zamykania kart itp.

Skróty klawiaturowe dla przeglądarki Google Chrome:

 1. Ctrl + T: Otwórz nową kartę.
 2. Ctrl + N: Otwórz nowe okno przeglądarki.
 3. Ctrl + Shift + T: Przywróć ostatnio zamkniętą kartę.
 4. Ctrl + Shift + N: Otwórz nowe okno incognito.
 5. Ctrl + Tab: Przełącz się na następną kartę.
 6. Ctrl + Shift + Tab: Przełącz się na poprzednią kartę.
 7. Ctrl + W: Zamknij aktualnie aktywną kartę.
 8. Ctrl + L lub F6: Przejdź do paska adresu.
 9. Ctrl + R lub F5: Odśwież aktualną stronę.
 10. Ctrl + D: Dodaj bieżącą stronę do zakładek.

Skróty klawiaturowe dla przeglądarki Mozilla Firefox:

 1. Ctrl + T: Otwórz nową kartę.
 2. Ctrl + N: Otwórz nowe okno przeglądarki.
 3. Ctrl + Shift + T: Przywróć ostatnio zamkniętą kartę.
 4. Ctrl + Tab: Przełącz się na następną kartę.
 5. Ctrl + Shift + Tab: Przełącz się na poprzednią kartę.
 6. Ctrl + W: Zamknij aktualnie aktywną kartę.
 7. Ctrl + L lub F6: Przejdź do paska adresu.
 8. F5: Odśwież aktualną stronę.
 9. Ctrl + D: Dodaj bieżącą stronę do zakładek.

Skróty klawiaturowe dla przeglądarki Microsoft Edge:

 1. Ctrl + T: Otwórz nową kartę.
 2. Ctrl + N: Otwórz nowe okno przeglądarki.
 3. Ctrl + Shift + T: Przywróć ostatnio zamkniętą kartę.
 4. Ctrl + Tab: Przełącz się na następną kartę.
 5. Ctrl + Shift + Tab: Przełącz się na poprzednią kartę.
 6. Ctrl + W: Zamknij aktualnie aktywną kartę.
 7. Ctrl + L lub F6: Przejdź do paska adresu.
 8. F5: Odśwież aktualną stronę.
 9. Ctrl + D: Dodaj bieżącą stronę do zakładek.

Skróty klawiaturowe dla przeglądarki Opera:

 1. Ctrl + T: Otwórz nową kartę.
 2. Ctrl + N: Otwórz nowe okno przeglądarki.
 3. Ctrl + Shift + T: Przywróć ostatnio zamkniętą kartę.
 4. Ctrl + Tab: Przełącz się na następną kartę.
 5. Ctrl + Shift + Tab: Przełącz się na poprzednią kartę.
 6. Ctrl + W: Zamknij aktualnie aktywną kartę.
 7. Ctrl + L lub F6: Przejdź do paska adresu.
 8. F5: Odśwież aktualną stronę.
 9. Ctrl + D: Dodaj bieżącą stronę do zakładek.

Te skróty klawiaturowe pomogą Ci szybciej i wygodniej przeglądać internet w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, żeby regularnie korzystać z nich, aby efektywniej wykonywać swoje zadania online.

Dlaczego warto korzystać ze skrótów klawiaturowych?

Warto zapoznać się z tymi skrótami i korzystać z nich na co dzień, aby zwiększyć swoją wydajność i komfort pracy na komputerze.

Szybkość i wygoda: Używanie skrótów klawiaturowych pozwala wykonywać operacje szybciej niż klikanie myszką. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność pracy.
Efektywność: Skróty klawiaturowe pozwalają unikać konieczności przemieszczania kursora myszy między różnymi elementami interfejsu użytkownika. Dzięki temu można bardziej efektywnie wykonywać operacje, zwłaszcza w przypadku powtarzających się zadań.
Zwiększenie produktywności: Osoby, które opanują używanie skrótów klawiaturowych, mogą być bardziej produktywne w pracy, ponieważ mogą wykonywać zadania szybciej i sprawniej.
Lepsza kontrola: Skróty klawiaturowe pozwalają na bardziej precyzyjne sterowanie aplikacjami i systemem operacyjnym, co może prowadzić do lepszej kontroli nad nimi.
Zmniejszenie obciążenia ręki: Korzystanie z myszki przez dłuższy czas może powodować obciążenie ręki i nadgarstka. Używanie skrótów klawiaturowych może zmniejszyć to obciążenie poprzez zmniejszenie liczby kliknięć myszką.

Dodaj komentarz